Geen kleine letters

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Om jou te kunnen helpen de vergoedingen te krijgen waar je recht op hebt, verwerken wij persoonsgegevens. In ons privacybeleid kun je hier meer over lezen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Wij respecteren ieders privacy en zorgen ervoor voor dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Van wie wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiele) relaties, de wederpartij en de partij die hen vertegenwoordigd en websitebezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens die je ons zelf verstrekt of die wij uit openbare bronnen hebben verkregen.

Gegevensverwerking

Het leveren van diensten

Wij verwerken onderstaande gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Deze gegevens bewaren we tot een jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, behalve als wij verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren. Zoals de (financiële) administratie, die moeten we zeven jaar bewaren.

Voor het leveren van onze diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam (van contactpersoon)
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Correspondentie
 • Arbeidsovereenkomst(en)
 • Loonstroken

Contact

Wij bieden diverse mogelijkheden om contact op ons te nemen. Je kunt ons bereiken via de chat, e-mail en het contactformulier. Onderstaande gegevens gebruiken wij om jouw vragen af te handelen en om de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst uit te voeren. Onderstaande gegevens worden bewaard totdat jouw vraag is afgehandeld.

Voor het hebben van contact verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De informatie die je opgeeft bij het bericht

Sollicitatieprocedure

Wanneer je bij ons solliciteert dan verwerken wij persoonsgegevens om de sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Onderstaande gegevens worden aangevuld met gegevens uit een eventuele social media- en internet screening. Bij de screening wordt enkel gekeken naar openbare profielen en informatie die openbaar te verkrijgen is. Met de screening waarborgen wij de noodzakelijkheid om ons imago in stand te kunnen houden. De screening voeren we dan ook uit op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Voor het behandelen van de sollicitatie verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Referentie
 • Overige informatie die je meestuurt

Persoonsgegevens doorgeven aan derden

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en als een contactformulier op de website wordt ingevuld. Daarnaast worden persoonsgegevens aan derden verstrekt als wet- en regelgeving dat verplicht of als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden in ieder geval doorgegeven aan partijen die:

 • de betaling, administratie en boekhouding verzorgen.
 • de hosting van de website verzorgen met servers in Europa.
 • overige IT-diensten leveren.
 • als juridisch partner aan Weg bij mijn werk verbonden zijn.
 • als toezichthouder optreedt of belast zijn met opsporings- en berechtingstaken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiervoor plaatsen wij cookies. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. De verkregen informatie wordt gepseudonimiseerd overgebracht naar Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wij staan Google niet toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen wij verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dat doen wij door het gebruik te maken van cookies. Een cookie is een informatiebestandje die bij het bezoeken van de website automatisch kunnen worden opgeslagen op het apparaat van de websitebezoeker. In onze cookieverklaring vertellen wij hoe wij gebruikmaken van cookies.

Hyperlinks

Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als je deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van Weg bij mijn werk van toepassing is.

Rechten van de betrokkene

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb jij verschillende rechten die je kunt inroepen. Het kan zijn dat we je om een legitimatiebewijs vragen als je gebruik wil maken van een van jouw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie je de rechten wil inroepen. Uw rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens
 • Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
 • Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
 • Recht om de verwerking te beperken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (profiling)
 • Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)

Heb je klachten of andere vragen over jouw rechten neem dan contact op via privacy@wegbijmijnwerk.nl.

Klachten

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.